Haalbaarheidsonderzoek Buitengebiedmanagement Oisterwijk

Een belangrijk uitvoeringsproject uit de beleidsvisie Toerisme en Recreatie 2014 – 2020 ‘Oisterwijk, Parel in ‘t Groen’, is de invoering van Buitengebiedmanagement Oisterwijk. Ofwel, een structurele samenwerking tussen alle horeca- en recreatieondernemers in het buitengebied van Oisterwijk. Dit onder aansturing van een centraal en onafhankelijk persoon. Belangrijke randvoorwaarde voor de invoering, is voldoende draagvlak bij de ondernemers.

@LLeisure Support heeft een verkenning naar dit draagvlak uitgevoerd. Dit is gebeurd samen met het Platform Toerisme Oisterwijk. In het voorjaar van 2015 heb ik gesprekken gevoerd met een selectie van alle horeca- en recreatieondernemers in het buitengebied van Oisterwijk. Ook is gesproken met de Centrummanager en Natuurmonumenten. De uitkomsten van de gesprekken zijn verwerkt in het rapport ‘Verkenning draagvlak invoering Buitengebiedmanagement Oisterwijk’. De positieve resultaten van het rapport staan aan de basis voor een pilotfase voor dit Buitengebiedmanagement, waarvoor de eerste stappen zijn gezet.