Beleidsmedewerker Vrijetijdseconomie Valkenswaard

Van april tot en met augustus 2016 heb ik als senior beleidsmedewerker Vrijetijdseconomie bij de gemeente Valkenswaard gewerkt. Valkenswaard biedt veel mogelijkheden voor groene vrijetijdsbesteding en heeft een rijk horeca-, winkel- en evenementenaanbod.

Naast de profilering van Valkenswaard en de organisatie van activiteiten onder de paraplu van Wandelgemeente van 2016, heb ik me vooral ingezet voor:

  • Herzien terrassenbeleid;
  • Herzien uitvoeringsprogramma evenementen;
  • Verkennen mogelijkheden verlaging precariobelasting;
  • Vergroten samenwerking en profilering binnen het Transnationaal Park De Groote Heide;
  • Fungeren als aanspreekpunt voor toeristische organisaties, zoals VVV Valkenswaard.