Presentatie Toeristische Ontmoeting Geertruidenberg

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Stichting Toerisme en Recreatie Geertruidenberg is in november 2014 een zogenaamde ‘Toeristische Ontmoeting’ georganiseerd. Naast het proosten op de bereikte resultaten, was het doel vooral om de onderlinge betrokkenheid van toeristisch gerelateerde partijen in de gemeente Geertruidenberg verder te versterken.

@LLeisure Support heeft tijdens de ontmoeting een presentatie gehouden met als titel ‘Inspiratie voor nieuwe initiatieven’. Met voorbeelden en ervaringen uit de toeristisch-recreatieve sector zijn aanwezigen geprikkeld en uitgenodigd tot nieuwe ideeën. Centraal stond de verbinding van ondernemers en organisaties door onverwachte samenwerkingen en nieuwe productmarktcombinaties en concepten.